Tenerife prices

Cenas Prices Цены
 • Fotosesijas cena brīvā dabā Tenerifē: 100 eiro
 • Saulrieta fotosesija Del Duque: 60 eiro

Kas ir iekļauts fotosesijas izmaksās?

 • Dažādi peņuāri un kleitas, īpaši grūtnieču fotosesijām aktuāli. Pieejamie tērpi - www.justfoto.lv/lv/kleitas-un-penuari-fotosesijam
 • Ieteikumi pirms fotosesijas (drēbju izvēle uz fotosesiju, aksesuāru izvēle, idejas fotosesijai);
 • Bildes sūtīšu 2 nedēļu laikā elektroniskā formātā, nesamazinot bilžu kvalitāti;
 • Jūs saņemsiet 70 - 90 apstrādātas bildes
 • Open-air photo tour price in Tenerife: € 100
 • Sunset photo shoot for Del Duque: 60 euros

What is included in the cost of the photo shoot?

 •      Different dresses and dresses, especially for pregnant women's photo sessions. Available costumes - www.justfoto.lv/lv/kleitas-un-penuari-fotosesijam
 •      Recommendations before the photo session (selection of clothes for a photo shoot, selection of accessories, ideas for photo shoot);
 •      I will send the pictures in 2 weeks in electronic format, without reducing the quality of the pictures;
 •      You will receive 70-90 processed pictures
 • Стоимость тура на открытом воздухе в Тенерифе: € 100
 •  Фотосессия Sunset для Del Duque: 60 евро

Что входит в стоимость фотосессии?

 •      Различные платья и платья, особенно для фотосессий беременных женщин. Доступные костюмы - www.justfoto.lv/lv/kleitas-un-penuari-fotosesijam
 •      Рекомендации перед фотосессией (выбор одежды для фотосессии, выбор аксессуаров, идеи для фотосессии);
 •      Я отправлю фотографии через 2 недели в электронном формате, не уменьшая качество изображений;
 •      Вы получите 70-90 обработанных изображений